√ Doa Menerima Zakat Fitrah Sesuai Anjuran Nabi : Arab, Latin & Artinya

Doa Menerima Zakat Fitrah – Sebagaimana diketahui, zakat fitrah merupakan salah satu zakat bersifat wajib bagi setiap umat Islam, entah itu dewasa ataupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan hal-hal kotor selama puasa Ramadhan.

Ketika membayar zakat fitrah di bulan Ramadhan, semua umat muslim diwajibkan untuk membaca niat atau DOA PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH. Namun, niat zakat fitrah tentunya berbeda-beda, tergantung pada orang yang membayarkan zakat fitrah tersebut.

Ternyata bukan hanya pembayar zakat fitrah saja yang harus membaca doa, akan tetapi penerima zakat pun dianjurkan untuk membaca doa penerima zakat tersebut. Pembacaan doa tersebut perlu dilakukan sebagai salah satu ungkapan rasa syukur.

Oleh sebab itu, jika kalian termasuk ke dalam penerima zakat fitrah, alangkah baiknya ketahui bagaimana bacaan doa beserta artinya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan bacaan doa menerima zakat fitrah beserta artinya.

Doa Menerima Zakat Fitrah

Syarat Zakat Fitrah

Sebelum membahas doa menerima zakat fitrah lebih lanjut, ada baiknya pahami terlebih dahulu SYARAT BAYAR ZAKAT FITRAH. Adapun beberapa syarat wajib melakukan pembayaran zakat fitrah oleh umat Islam diantaranya yaitu seperti berikut ini.

 • Zakat harus sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama Islam.
 • Pemberi zakat merupakan umat muslim.
 • Pemberi zakat masih hidup selama bulan Ramadhan.
 • Kebutuhan pokok pemberi zakat melebihi pada malam takbir serta ketika hari raya Idul Fitri.

Secara garis besar, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap umat muslim merdeka dan memiliki harta mencapai nisab dari segala jenis harta.

Golongan Penerima Zakat Fitrah

Golongan Penerima Zakat Fitrah

Setelah memberikan zakat fitrah ke amil atau pengelola zakat, maka zakat akan diserahkan kepada mereka yang berhak. Dalam hal ini, penerima zakat juga harus memenuhi ataupun masuk ke dalam beberapa golongan. Di bawah ini adalah KRITERIA PENERIMA ZAKAT FITRAH di bulan Ramadhan.

 • Fakir.
 • Miskin.
 • Hamba sahaya.
 • Gharim.
 • Mualaf.
 • Fisabilillah.
 • Ibnu sabil.
 • Amil.

Hukum Membaca Doa Menerima Zakat

Hukum Membaca Doa

Seperti halnya doa membayar zakat fitrah, hukum membaca niat menerima zakat fitrah oleh penerima juga dapat dikatakan sebagai bagian dari syarat sah menunaikan zakat. Jadi, membaca niat menerima zakat fitrah juga hukumnya wajib untuk dibacakan.

Sebab, pembacaan doa mendapat zakat fitrah bertujuan agar harta yang dizakatkan menjadi berkah bagi penerima serta menjadi pembersih dosa bagi pemberinya. Rasulullah SAW juga selalu membaca doa ketika beliau mendapatkan zakat dari orang lain.

Doa Menerima Zakat Fitrah

Seperti dijelaskan di atas, seorang penerima zakat tidak hanya sekedar menerima zakat dari orang lain begitu saja. Pasalnya, penerima zakat atau mustahik dianjurkan untuk membaca doa demi kebaikan pada pemberi zakat fitrah atau muzakki.

Anjuran pembacaan doa menerima zakat fitrah tersebut juga dijelaskan di dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Dimana hadist tersebut berisikan bahwa penerima zakat hendaknya memuji pemberi zakat sebagai rasa syukur atas nikmat yang mereka peroleh.

Jadi, dengan memujinya maka penerima berarti telah berterima kasih kepada pemberi zakat fitrah. Akan tetapi apabila penerima zakat menyembunyikannya, maka berarti mereka telah mengingkarinya. Berikut ini adalah bacaan doa menerima zakat beserta artinya.

Doa Menerima Zakat Fitrah Beserta Artinya

Aajraka Allahu fiima a’thayta, wa baaraka fiima abqayta wa ja’alahu laka thahuran

Artinya :

“Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu.”

Waktu Pembacaan Doa

Waktu Pembacaan Doa

Di atas sudah kami jelaskan secara lengkap mengenai bacaan doa menerima zakat fitrah beserta artinya, mulai dari bahasa Arab hingga bahasa Indonesia. Selanjutnya kalian juga harus tahu kapan waktu pembacaan doa penerimaan zakat fitrah tersebut.

Doa penerimaan zakat fitrah bulan Ramadhan harus dibacakan secara langsung setelah seseorang memperoleh pemberian zakat dari amil. Selain itu, doa tersebut dapat dibacakan baik itu dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia.

Demikian penjelasan dari Niatpuasa.com seputar bacaan doa menerima zakat fitrah di bulan Ramadhan beserta artinya. Semoga informasi di atas bermanfaat serta dapat dijadikan acuan ketika hendak membacakan niat menerima zakat fitrah dari orang lain.