Doa Nurbuat Arab, Latin, Artinya : Manfaat & Keutamaannya

Doa Nurbuat – Doa Nurbuat merupakan doa yang dikenal oleh umat muslim sebagai doa yang mengandung banyak manfaat dan keutamaan. Dimana doa ini tidak hanya diamalkan oleh orang tua saja, melainkan juga anak-anak muda. Karena salah satu khasiat dari doa Nurbuat ini adalah untuk pemikat atau supaya orang ketika melihat kita selalu senang.

Memang pada kenyataannya di masyarakat muslim di Indonesia, doa Nurbuat ini ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukannya. Ada yang mengatakan bahwa pengamalan doa tersebut jika untuk hal kebaikan, maka boleh untuk di amalkan. Sebaliknya jika untuk hal keburukan tidak atau dilarang untuk di amalkan.

Doa Nurbuat ini bacaannya tidak terlalu panjang sehingga mudah untuk di hafal. Namun sebelum anda menghafal serta memahami bacaan doa ini. Alangkah baiknya anda untuk pahami betul manfaat dan keutamaan dari Doa Nurbuat.

Selain itu Doa Nurbuat juga memiliki sejarahnya. Dimana ketika Nabi Muhammad SAW mengobati cucunya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husen, Nabi Muhammad diajarkan membaca doa ini oleh Malaikat Jibril. Untuk lebih jelasnya menganai doa nurbuat silahkan anda simak informasi lengkapnya dibawah ini.

Bacaan Doa Nurbuat dan Keutamaannya

Bacaan Doa Nurbuat dan Keutamaannya

Keutamaan dan Khasiat dari Doa Nurbuat ini hampir sama dengan doa Al Makhturat. Sehingga tidak heran jika banyak orang yang mengamalkan doa tersebut.

Bacaan Doa Nurbuat

Arab :

Bacaan Doa Nurbuat


Latin :

Allaahumma dzis-sultaanil-‘aziimi wa dzil-mannil-qadiimi wa dzil-wajhil-kariimi wa waliyyil-kalimaatit-taammati wadda’awaatil-mustajaabaati ‘aaqilil-hasani wal-husaini min anfusil-haqqi ‘ainil-qudrati wan-naaziriina wa ‘ainil-jinni wal-insi wasy-syayaatiin,

Wa iy yakaadulladziina kafaruu layuzliquunaka bi absaarihim lammaa samii’udz-dzikra wa yaquuluuna innahuu lamajnuunuw wa maa huwa illaa dzikrul lil-‘aalamiin, wa mustajaabil-qur’aanil-‘aziim, wa waritsa sulaimaanu daawuuda ‘alaihimas-salaam, al-wuduudu dzul-‘arsyil-majiid.

Tawwil ‘umrii wa shahhih jasadii waqdii haajatii wa aktsir amwaalii wa aulaadii wa habbibnii lin-naasi ajma ‘iina wa tabaa ‘adil-‘adaawata kullahaa mim banii aadama ‘alaihissalaamu man kaana hayyaw wa yahiqqal-qaulu ‘alal-kaafiriina innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir.

Subhaana rabbika rabbil-‘izzati ‘ammaa yasifuuna wa salaamun ‘alal-mursaliina wal-hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin.


Artinya :

Ya Allah yang Maha Kuat, yang memiliki anugerah, yang merupakan zat yang Maha Mulia, yang menguasia banyak kalimat sempurna dan doa yang mustajab, penjamin Al Hasan dan Al Husain dari jiwa yang hak, pandangan yang penuh kuasa, serta orang-orang yang melihat dari pandangan para jin, manusia dan juga setan.

Sesungguhnya orang yang kafir itu adalah orang yang menjerumuskan kamu dengan pandangan dari mereka, ketika mendengar Al Quran dan mereka pun berkata, “ Sesungguhnya Muhamad adalah orang yang gila. Al quran hanyalah peringatan untuk setiap umat. Wahay yang Dia yang memperkenankan melalui Al quran yang sangat agung. Sulaiman dan juga Daud dan Dia yang Maha Pengasih, sebagai Pemilik Arasy yang Mulia.

Maka panjangkanlah umurku, sehatkanlah tubuhku, tunaikanlah segala yang kuperlukan, dan perbanyakanlah harta dan anakku, jandikanlah aku orang yang terhindar dari segala permusuhan dari anak-anak adam yang masih hidup. Pastikan ketetapan atau azab untuk orang-orang yang kafir. Karena sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Kuasa akan segala sesuatu.

Maha suci Tuhanmu, yaitu Maha yang memiliki kebesaran, dari apapun yang (mereka) gambarkan yaitu orang-orang kafir, dan melimpahlah kesejahteraan pada para Rasul, dan segala puji Bagi Allah pemilik Alam Semesta.


Manfaat dan Keutamaan Doa Nurbuat

1. Memudahkan bagi wanita yang akan melahirkan

2. Bisa menundukkan binatang liar

3. Akan di angkat derajatnya di Dunia

4. Dilindungi dari sihir-sihir jahat

5. Menjadikan wajah terlihat cerah dan menenangkan

6. Bisa mendamaikan orang yang bertengkar

7. Bisa menyembuhkan sakit

8. Ditambahkan kekayaannya

9. Disukai oleh banyak orang

10. Bisa bertemu dengan para Nabi Allah SWT

Sebagai catatan bahwa manfaat dan keutamaan dari Doa Nurbuat ini bisa di dapatkan, jika anda mengamalkannya secara rutin dan ikhlas ketika mengamalkannya. Semoga informasi yang kami sampaikan disini bermanfaat, dan anda bisa mengamalkan doa Nurbuat ini.